Đừng biến vườn tượng thành 'bàn nhậu'

Đừng biến vườn tượng thành 'bàn nhậu'

Từ mấy năm nay, khu vườn tượng nghệ thuật điêu khắc nằm ở phía trước cổng dẫn lên Đền tưởng niệm các Vua...