Phát huy hiệu quả vốn vay chính sách

Phát huy hiệu quả vốn vay chính sách

Nhờ được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), những năm qua, hàng...
Phát huy hiệu quả nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội

Phát huy hiệu quả nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội

Hiệu quả vốn ưu đãi học sinh - sinh viên

Hiệu quả vốn ưu đãi học sinh - sinh viên

Giảm nghèo từ vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội

Giảm nghèo từ vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội

Ngân hàng CSXH: Vừa phòng chống dịch, vừa bảo đảm phát triển kinh tế

Ngân hàng CSXH: Vừa phòng chống dịch, vừa bảo đảm phát triển kinh tế

Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai nhiều ưu đãi hưởng ứng ngày 'Không dùng tiền mặt'

Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai nhiều ưu đãi hưởng ứng ngày 'Không dùng tiền mặt'

Chuyển tải kịp thời vốn chính sách trong mùa dịch

Chuyển tải kịp thời vốn chính sách trong mùa dịch

Động lực giúp người dân cải thiện thu nhập

Động lực giúp người dân cải thiện thu nhập

Bảo đảm hoạt động thông suốt trong mùa dịch

Bảo đảm hoạt động thông suốt trong mùa dịch

Giải ngân hơn 1,5 tỷ đồng vốn cho hộ nghèo

Giải ngân hơn 1,5 tỷ đồng vốn cho hộ nghèo

NHCSXH chia sẻ khó khăn với người dân Bắc Giang

NHCSXH chia sẻ khó khăn với người dân Bắc Giang

Chia sẻ khó khăn với người dân vùng dịch Bắc Giang

Chia sẻ khó khăn với người dân vùng dịch Bắc Giang

Doanh nghiệp phá sản được xem xét xóa nợ

Doanh nghiệp phá sản được xem xét xóa nợ

Tiếp sức cho người dân vùng khó khăn

Tiếp sức cho người dân vùng khó khăn

Ngân hàng Chính sách hỗ trợ 1,7 tỷ đồng phòng chống COVID-19

Ngân hàng Chính sách hỗ trợ 1,7 tỷ đồng phòng chống COVID-19

Ngân hàng Chính sách hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch

Ngân hàng Chính sách hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch

Phát triển chuỗi sản phẩm tín dụng chính sách

Phát triển chuỗi sản phẩm tín dụng chính sách

Nghệ An đa dạng hóa nguồn lực để thực hiện tín dụng chính sách

Nghệ An đa dạng hóa nguồn lực để thực hiện tín dụng chính sách

Đề xuất mức lãi suất ưu đãi vay mua nhà ở xã hội 3 - 3,5%/năm

Đề xuất mức lãi suất ưu đãi vay mua nhà ở xã hội 3 - 3,5%/năm

Kiểm soát tốt chất lượng tín dụng

Kiểm soát tốt chất lượng tín dụng

Kênh vốn hiệu quả

Kênh vốn hiệu quả

Những đồng vốn nhỏ tạo sinh kế

Những đồng vốn nhỏ tạo sinh kế

Ngân hàng Chính sách xã hội – Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Ngân hàng Chính sách xã hội – Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Tiếp vốn cho hộ mới thoát nghèo

Tiếp vốn cho hộ mới thoát nghèo

Kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách tại Khánh Sơn

Kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách tại Khánh Sơn

Đến 16-4, tín dụng nền kinh tế tăng 3,34%

Đến 16-4, tín dụng nền kinh tế tăng 3,34%

Phát huy hiệu quả chương trình cho vay nhà ở xã hội

Phát huy hiệu quả chương trình cho vay nhà ở xã hội

'Bà đỡ' thoát nghèo cho người H'Mông Pà Khốm

'Bà đỡ' thoát nghèo cho người H'Mông Pà Khốm

Giải cơn khát vốn miền đất thiếu mưa, thừa nắng gió

Giải cơn khát vốn miền đất thiếu mưa, thừa nắng gió

Nguồn vốn nhỏ giúp giảm nghèo nhanh tại Bình Thuận

Nguồn vốn nhỏ giúp giảm nghèo nhanh tại Bình Thuận

Tín dụng chính sách: Phát huy hiệu quả giúp người dân thoát nghèo

Tín dụng chính sách: Phát huy hiệu quả giúp người dân thoát nghèo

'Tín dụng nước sạch' nâng cao chất lượng cuộc sống

'Tín dụng nước sạch' nâng cao chất lượng cuộc sống

Đẩy mạnh ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị-xã hội

Đẩy mạnh ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị-xã hội

Huy động vốn hơn 551 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm 2021

Huy động vốn hơn 551 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm 2021

Lãi suất vay ưu đãi mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm

Lãi suất vay ưu đãi mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm

Cần mạnh dạn mở rộng đối tượng cho vay nguồn vốn chính sách

Cần mạnh dạn mở rộng đối tượng cho vay nguồn vốn chính sách

Doanh số cho vay tín dụng chính sách đạt 279,3 tỷ đồng

Doanh số cho vay tín dụng chính sách đạt 279,3 tỷ đồng

Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh: Họp đánh giá tình hình hoạt động quý I - 2021

Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh: Họp đánh giá tình hình hoạt động quý I - 2021

Kéo dài thời hạn vay mua, thuê mua nhà ở xã hội

Kéo dài thời hạn vay mua, thuê mua nhà ở xã hội

Ký kết phối hợp đảm bảo an toàn hoạt động tín dụng

Ký kết phối hợp đảm bảo an toàn hoạt động tín dụng

Giảm nghèo bền vững từ vốn vay thoát nghèo ở Nghệ An

Giảm nghèo bền vững từ vốn vay thoát nghèo ở Nghệ An

Khắc phục hạn chế trong cho vay nguồn vốn chính sách

Khắc phục hạn chế trong cho vay nguồn vốn chính sách

'Điểm tựa' cho hàng ngàn người vay vốn mưu sinh

'Điểm tựa' cho hàng ngàn người vay vốn mưu sinh

Tiếp sức cho đồng bào vùng 30a vươn lên thoát nghèo

Tiếp sức cho đồng bào vùng 30a vươn lên thoát nghèo

Huy động mọi nguồn lực, bổ sung nguồn quỹ, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng

Huy động mọi nguồn lực, bổ sung nguồn quỹ, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng