Thành phố tương lai trên sa mạc

Thành phố tương lai trên sa mạc

Ảrập Xêút lần đầu mở rộng cửa cho du khách nước ngoài

Ảrập Xêút lần đầu mở rộng cửa cho du khách nước ngoài

Mặt Trăng nhân tạo - tham vọng thắp sáng Trái Đất không cần đèn

Mặt Trăng nhân tạo - tham vọng thắp sáng Trái Đất không cần đèn

Arab Saudi dùng Mặt trăng nhân tạo chiếu sáng TP 500 tỷ USD

Arab Saudi dùng Mặt trăng nhân tạo chiếu sáng TP 500 tỷ USD

Thành phố 500 tỷ USD của Arab Saudi dùng Mặt trăng nhân tạo

Thành phố 500 tỷ USD của Arab Saudi dùng Mặt trăng nhân tạo

Neom - Thành phố công nghệ tương lai 500 tỷ USD

Neom - Thành phố công nghệ tương lai 500 tỷ USD

Thái tử Saudi muốn xây thành phố 500 tỷ USD với mặt trăng nhân tạo

Thái tử Saudi muốn xây thành phố 500 tỷ USD với mặt trăng nhân tạo

Thái tử Saudi muốn xây thành phố 500 tỷ USD với mặt trăng nhân tạo

Thái tử Saudi muốn xây thành phố 500 tỷ USD với mặt trăng nhân tạo