NEDI2 không còn là công ty con của Vinaconex từ 7/1/2021

NEDI2 không còn là công ty con của Vinaconex từ 7/1/2021

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã VCG) vừa hoàn tất việc thoái vốn tại Nedi2...
Thông tin về việc NEDI2 không còn là công ty con của Vinaconex

Thông tin về việc NEDI2 không còn là công ty con của Vinaconex

Lotte rút khỏi Bibica sau 13 năm, công ty thuộc SCG Group và Toyota mua cổ phần doanh nghiệp Việt

Lotte rút khỏi Bibica sau 13 năm, công ty thuộc SCG Group và Toyota mua cổ phần doanh nghiệp Việt

Nhà đầu tư ngoại đăng ký mua gần 17,5 triệu cổ phiếu ND2

Nhà đầu tư ngoại đăng ký mua gần 17,5 triệu cổ phiếu ND2

Toyota Tsusho đăng ký mua 35% vốn ND2

Toyota Tsusho đăng ký mua 35% vốn ND2

Cổ phiếu VCG đổ đèo 4 phiên sau khi Vinaconex mua xong cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu VCG đổ đèo 4 phiên sau khi Vinaconex mua xong cổ phiếu quỹ

Vinaconex sẽ bán 35% vốn ND2 cho Toyota Tsusho

Vinaconex sẽ bán 35% vốn ND2 cho Toyota Tsusho

ND2, NED, QNS, GAB, THP, VRC, CCL, HDC, CTI, VCI, HVA, YBM, SPM, DRI, HTG: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

ND2, NED, QNS, GAB, THP, VRC, CCL, HDC, CTI, VCI, HVA, YBM, SPM, DRI, HTG: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Báo lãi đột biến Quý 3/2020, Vinaconex muốn mua hơn 44 triệu cổ phiếu quỹ

Báo lãi đột biến Quý 3/2020, Vinaconex muốn mua hơn 44 triệu cổ phiếu quỹ

ACB, SPI, TVC, FID, DIH, TCM, ND2, TMS, YBM, L10, DDM, THB, AFX, NDP, FDG: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

ACB, SPI, TVC, FID, DIH, TCM, ND2, TMS, YBM, L10, DDM, THB, AFX, NDP, FDG: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

HAG, OGC, MWG, VHC, CC4, ND2, TMS, BII, NDN, VTX, VTD, SD1, TJC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

HAG, OGC, MWG, VHC, CC4, ND2, TMS, BII, NDN, VTX, VTD, SD1, TJC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Bảo Việt Nhân Thọ thu về 118 tỷ đồng khi thoái vốn khỏi ND2

Bảo Việt Nhân Thọ thu về 118 tỷ đồng khi thoái vốn khỏi ND2

Bảo Việt Nhân Thọ thoái toàn bộ vốn tại ND2

Bảo Việt Nhân Thọ thoái toàn bộ vốn tại ND2

Điện miền Bắc 2 báo lãi quý 3 hơn 98 tỷ nhờ mưa nhiều

Điện miền Bắc 2 báo lãi quý 3 hơn 98 tỷ nhờ mưa nhiều

Một doanh nghiệp điện 'vỡ' kế hoạch lợi nhuận 2019 vì… thủy văn không thuận lợi

Một doanh nghiệp điện 'vỡ' kế hoạch lợi nhuận 2019 vì… thủy văn không thuận lợi

Doanh nghiệp 'mừng tuổi' cổ tức khủng trước Tết

Doanh nghiệp 'mừng tuổi' cổ tức khủng trước Tết