Hiệu quả từ chương trình 5S tại Cơ quan Điều hành PV GAS

Hiệu quả từ chương trình 5S tại Cơ quan Điều hành PV GAS

Nhận thức được những lợi ích của chương trình 5S mang lại, Cơ quan Điều hành Tổng Công ty Khí Việt Nam...
BIENDONG POC tổ chức thành công Hội nghị các nhà cung cấp, vận chuyển và tiêu thụ khí

BIENDONG POC tổ chức thành công Hội nghị các nhà cung cấp, vận chuyển và tiêu thụ khí

Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn phòng dịch COVID-19 trong tình hình mới

Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn phòng dịch COVID-19 trong tình hình mới

Phối hợp thực hiện tuyên truyền về an ninh, an toàn đường ống dẫn khí biển

Phối hợp thực hiện tuyên truyền về an ninh, an toàn đường ống dẫn khí biển

Tuyên truyền về an ninh, an toàn đường ống dẫn khí biển

Tuyên truyền về an ninh, an toàn đường ống dẫn khí biển

56 vụ vi phạm hành lang an toàn đường ống dẫn khí trên biển

56 vụ vi phạm hành lang an toàn đường ống dẫn khí trên biển

Sáng kiến đặc biệt, lợi ích lớn

NCSP vận chuyển 3 tỷ m3 khí an toàn

Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn: Sẵn sàng ứng phó với mọi cấp độ của COVID-19

Khẳng định vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong sản xuất kinh doanh

Khẳng định vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong sản xuất kinh doanh

Những sáng kiến triệu USD ở PV GAS

Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn: Tối ưu hóa nguồn nhân lực

Thành quả từ phát huy nội lực

Thành quả từ phát huy nội lực

Công ty đường ống khí Nam Côn Sơn (NCSP): Vận chuyển 90 tỷ m3 khí an toàn

NCSP - Một năm tiếp tục thành công

NCSP - Đảm bảo an toàn vận hành, vượt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019

KVT và NCSP tổ chức hội thảo 'Công tác phối hợp vận hành Điểm giao nhận khí 2'

Dấu ấn phong trào lao động sáng tạo PV GAS

'Kỹ sư - chiến binh' xung kích

PV GAS: Sôi nổi cuộc thi trực tuyến các kiến thức cơ bản cho ATVSV