Cơ hội đầu tư vào PV PIPE

Cơ hội đầu tư vào PV PIPE

PV GAS hiện đang nắm giữ khoảng 99,99% vốn điều lệ tại PV PIPE và đang có kế hoạch thoái vốn một phần hoặc...
KVT hoàn thành tốt kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2020

KVT hoàn thành tốt kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2020

Công đoàn Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022

Công đoàn Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022

Hoàn thành BDSC và đấu nối thành công dự án NCS2 - GĐ2 tại GPP Dinh Cố

Hoàn thành BDSC và đấu nối thành công dự án NCS2 - GĐ2 tại GPP Dinh Cố

Hoàn thành BDSC và đấu nối thành công dự án NCS2 - GĐ2 tại GPP Dinh Cố

Hoàn thành BDSC và đấu nối thành công dự án NCS2 - GĐ2 tại GPP Dinh Cố

Thực hiện cải hoán tại GPP Dinh Cố để tiếp nhận khí NCS2: KTV tập trung hoàn thành nhiệm vụ

Thực hiện cải hoán tại GPP Dinh Cố để tiếp nhận khí NCS2: KTV tập trung hoàn thành nhiệm vụ

KVT thực hiện cải hoán tại GPP Dinh Cố để đáp ứng yêu cầu tiếp nhận khí NCS2

KVT thực hiện cải hoán tại GPP Dinh Cố để đáp ứng yêu cầu tiếp nhận khí NCS2

Cải hoán tại Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố

Cải hoán tại Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố

Diễn tập PCCC trên hành lang tuyến ống dẫn khí Bạch Hổ

Diễn tập PCCC trên hành lang tuyến ống dẫn khí Bạch Hổ

PV GAS linh hoạt triển khai các giải pháp ứng phó Covid-19

PV GAS linh hoạt triển khai các giải pháp ứng phó Covid-19

PV GAS tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

PV GAS tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

PV GAS linh hoạt triển khai các giải pháp ứng phó COVID-19

PV GAS linh hoạt triển khai các giải pháp ứng phó COVID-19

PV GAS đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế giảm 45% so với doanh thu

PV GAS đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế giảm 45% so với doanh thu

Ngành dầu khí: Ứng phó với tác động kép

Ngành dầu khí: Ứng phó với tác động kép

Nỗ lực quản lý triển khai các dự án khí trọng điểm

Nỗ lực quản lý triển khai các dự án khí trọng điểm

PV GAS: Giữ vững vai trò Đảng bộ xuất sắc, tổ chức tốt Đại hội điểm của Đảng bộ PVN

PV GAS: Giữ vững vai trò Đảng bộ xuất sắc, tổ chức tốt Đại hội điểm của Đảng bộ PVN

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam làm việc với PV GAS

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam làm việc với PV GAS

Công tác dịch vụ ngoài của Vietsovpetro - Ghi nhận những kết quả khả quan

Công tác dịch vụ ngoài của Vietsovpetro - Ghi nhận những kết quả khả quan

Khai xuân, PV GAS quyết tâm hoàn thành 10 mục tiêu năm 2020

Khai xuân, PV GAS quyết tâm hoàn thành 10 mục tiêu năm 2020

Bọc ống Dầu khí Việt Nam kinh doanh có lãi, thoát lỗ quí IV

Bọc ống Dầu khí Việt Nam kinh doanh có lãi, thoát lỗ quí IV

PV GAS thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt

PV GAS thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt

Doanh nghiệp lớn ngành công nghiệp khí làm ăn ra sao?

Doanh nghiệp lớn ngành công nghiệp khí làm ăn ra sao?

Ra quân thực hiện kế hoạch năm 2020: PV GAS hướng tới 8 mục tiêu lớn

Ra quân thực hiện kế hoạch năm 2020: PV GAS hướng tới 8 mục tiêu lớn

PV GAS ra quân, hướng tới một năm cống hiến ấn tượng hơn nữa

PV GAS ra quân, hướng tới một năm cống hiến ấn tượng hơn nữa

Vượt chỉ tiêu kinh doanh 2019, PV GAS định vị chiến lược phát triển bền vững năm 2020

Vượt chỉ tiêu kinh doanh 2019, PV GAS định vị chiến lược phát triển bền vững năm 2020

PV Coating: Đột phá trong những tháng cuối năm

PV Coating: Đột phá trong những tháng cuối năm

Tạo nền tảng phát triển bền vững

Tạo nền tảng phát triển bền vững

2019 - PV GAS tiếp tục duy trì kết quả SXKD ấn tượng

2019 - PV GAS tiếp tục duy trì kết quả SXKD ấn tượng

GAS lên kế hoạch năm 2020 lợi nhuận trước thuế 8.294 tỷ đồng

GAS lên kế hoạch năm 2020 lợi nhuận trước thuế 8.294 tỷ đồng

Ban Quản lý Dự án khí Đông Nam bộ: Đảm bảo tiến độ Dự án NCS2-GĐ2

Ban Quản lý Dự án khí Đông Nam bộ: Đảm bảo tiến độ Dự án NCS2-GĐ2

Các sự kiện nổi bật của PVN trong tuần từ 6/10 đến 13/10/2019

Các sự kiện nổi bật của PVN trong tuần từ 6/10 đến 13/10/2019

PV GAS ký hợp đồng dự án Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh

PV GAS ký hợp đồng dự án Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh