Nghệ An: Cháy tàu cá thiệt hại hàng tỷ đồng

Nghệ An: Cháy tàu cá thiệt hại hàng tỷ đồng

Nghệ An: Cháy tàu cá thiệt hại hàng tỉ đồng

Nghệ An: Cháy tàu cá thiệt hại hàng tỉ đồng

Tàu cá bốc cháy trong đêm, thiệt hại gần 2 tỷ

Tàu cá bốc cháy trong đêm, thiệt hại gần 2 tỷ

Tàu cá chuẩn bị ra khơi bỗng nhiên bốc cháy trong đêm

Tàu cá chuẩn bị ra khơi bỗng nhiên bốc cháy trong đêm

Tàu cá 10 tỷ bốc cháy khi chuẩn bị xuất bến

Tàu cá 10 tỷ bốc cháy khi chuẩn bị xuất bến

Nghệ An: Chuẩn bị ra khơi, tàu cá bỗng nhiên bốc cháy

Nghệ An: Chuẩn bị ra khơi, tàu cá bỗng nhiên bốc cháy

Tàu cá tiền tỷ bốc cháy khi chuẩn bị ra khơi

Tàu cá tiền tỷ bốc cháy khi chuẩn bị ra khơi

Nghệ An: Cháy tàu cá trong đêm thiệt hại hàng tỷ đồng

Nghệ An: Cháy tàu cá trong đêm thiệt hại hàng tỷ đồng

Trước lúc ra khơi, một tàu cá của ngư dân bị thiêu rụi hoàn toàn

Trước lúc ra khơi, một tàu cá của ngư dân bị thiêu rụi hoàn toàn