Lốc trước bão, nhiều nhà dân bị tốc mái

Lốc trước bão, nhiều nhà dân bị tốc mái

Bộ đội Biên phòng Nghệ An vượt gió bão cứu nạn 16 thuyền viên trên biển

Bộ đội Biên phòng Nghệ An vượt gió bão cứu nạn 16 thuyền viên trên biển

Hành trình hơn 6 giờ vượt sóng, chiến đấu với bão số 4 để lai dắt tàu cá gặp nạn vào bờ

Hành trình hơn 6 giờ vượt sóng, chiến đấu với bão số 4 để lai dắt tàu cá gặp nạn vào bờ

Nghệ An: Lai dắt tàu cá chết máy cùng 16 ngư dân vào bờ an toàn

Nghệ An: Lai dắt tàu cá chết máy cùng 16 ngư dân vào bờ an toàn

Vượt sóng dữ cứu hộ 16 thuyền viên bị nạn giữa biển khơi

Vượt sóng dữ cứu hộ 16 thuyền viên bị nạn giữa biển khơi

Nghệ An: Lai dắt thành công tàu cá cùng 16 ngư dân gặp nạn trên biển

Nghệ An: Lai dắt thành công tàu cá cùng 16 ngư dân gặp nạn trên biển

Lai dắt tàu cá bị hỏng máy cùng 16 ngư dân vào bờ an toàn

Lai dắt tàu cá bị hỏng máy cùng 16 ngư dân vào bờ an toàn

Nghệ An: Tàu cá cùng 16 ngư dân gặp nạn khi tránh bão

Nghệ An: Tàu cá cùng 16 ngư dân gặp nạn khi tránh bão

Nghệ An: Lai dắt tàu cá cùng 16 ngư dân gặp nạn vào bờ

Nghệ An: Lai dắt tàu cá cùng 16 ngư dân gặp nạn vào bờ

Lai dắt thành công tàu cá cùng 16 ngư dân gặp nạn vào bờ

Lai dắt thành công tàu cá cùng 16 ngư dân gặp nạn vào bờ

Trên đường vào bờ tránh bão số 4, tàu cá chở 16 ngư dân bất ngờ gặp nạn

Trên đường vào bờ tránh bão số 4, tàu cá chở 16 ngư dân bất ngờ gặp nạn

Tàu cá cùng 16 ngư dân Nghệ An gặp nạn khi tránh bão số 4

Tàu cá cùng 16 ngư dân Nghệ An gặp nạn khi tránh bão số 4

Nghệ An: Vào bờ tránh bão Podul, tàu cá cùng 16 ngư dân gặp nạn.

Nghệ An: Vào bờ tránh bão Podul, tàu cá cùng 16 ngư dân gặp nạn.

Hà Tĩnh: Bão áp sát, lốc xoáy làm tốc mái hàng chục nhà dân

Hà Tĩnh: Bão áp sát, lốc xoáy làm tốc mái hàng chục nhà dân