Cứu thuyền viên bị nạn

Cứu thuyền viên bị nạn

Bất cẩn khi đánh bắt cá, một thuyền viên bị tai nạn, hôn mê

Bất cẩn khi đánh bắt cá, một thuyền viên bị tai nạn, hôn mê

Kịp thời cứu sống thuyền viên Nghệ An dập nát 2 chân, hôn mê khi lao động trên biển

Kịp thời cứu sống thuyền viên Nghệ An dập nát 2 chân, hôn mê khi lao động trên biển

Cứu sống thuyền viên bị tai nạn trên biển mất nhiều máu, hôn mê

Cứu sống thuyền viên bị tai nạn trên biển mất nhiều máu, hôn mê

Nghệ An: Cứu sống một thuyền viên bị tai nạn lao động trên biển

Nghệ An: Cứu sống một thuyền viên bị tai nạn lao động trên biển

Nghệ An: Cứu nạn thuyền viên bị hôn mê trên biển

Nghệ An: Cứu nạn thuyền viên bị hôn mê trên biển

Cứu thuyền viên bị dập nát hai chân, dập sườn trên Vịnh Bắc Bộ

Cứu thuyền viên bị dập nát hai chân, dập sườn trên Vịnh Bắc Bộ

Thuyền viên ở Nghệ An bị tai nạn, hôn mê trên biển

Thuyền viên ở Nghệ An bị tai nạn, hôn mê trên biển