Tìm ra người làm kênh sủi bọt trắng, cá chết phơi bụng

Tìm ra người làm kênh sủi bọt trắng, cá chết phơi bụng

Vụ lớp bọt lạ phủ trắng khiến cá chết hàng loạt: Bí ẩn dung dịch từ chiếc thùng phi 'vô chủ'

Vụ lớp bọt lạ phủ trắng khiến cá chết hàng loạt: Bí ẩn dung dịch từ chiếc thùng phi 'vô chủ'

Quảng Nam: Người dân vô ý rửa thùng phuy chứa dung dịch lạ ở kênh thủy lợi, cá chết dày đặc

Quảng Nam: Người dân vô ý rửa thùng phuy chứa dung dịch lạ ở kênh thủy lợi, cá chết dày đặc

Hé lộ nguyên nhân bất ngờ làm kênh thủy lợi nổi bọt trắng xóa, cá chết la liệt

Hé lộ nguyên nhân bất ngờ làm kênh thủy lợi nổi bọt trắng xóa, cá chết la liệt

Người dân súc thùng phuy, cá chết trắng kênh

Người dân súc thùng phuy, cá chết trắng kênh

Quảng Nam: Đã tìm ra nguyên nhân cá chết dày đặc

Quảng Nam: Đã tìm ra nguyên nhân cá chết dày đặc

Lộ nguyên nhân khiến nước sủi bọt trắng kênh, cá chết hàng loạt

Lộ nguyên nhân khiến nước sủi bọt trắng kênh, cá chết hàng loạt

Thùng phuy hóa chất khiến con kênh thủy lợi nổi bọt trắng xóa

Thùng phuy hóa chất khiến con kênh thủy lợi nổi bọt trắng xóa

Vụ bọt trắng lạ xuất hiện ở kênh khiến cá chết hàng loạt, bước đầu xác định được nguyên nhân

Vụ bọt trắng lạ xuất hiện ở kênh khiến cá chết hàng loạt, bước đầu xác định được nguyên nhân

Nước kênh nổi bọt trắng xóa, cá chết dày đặc ở Quảng Nam: Người dân vô ý đổ 'dung dịch lạ'

Nước kênh nổi bọt trắng xóa, cá chết dày đặc ở Quảng Nam: Người dân vô ý đổ 'dung dịch lạ'

Vụ cá chết trắng kênh thủy lợi: Một người dân nhận đổ hóa chất xuống kênh

Vụ cá chết trắng kênh thủy lợi: Một người dân nhận đổ hóa chất xuống kênh

Cá chết dưới kênh thủy lợi nổi bọt trắng là do bị đổ 'dung dịch lạ'

Cá chết dưới kênh thủy lợi nổi bọt trắng là do bị đổ 'dung dịch lạ'

Quảng Nam: Bước đầu xác định được nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt

Quảng Nam: Bước đầu xác định được nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt

Bất ngờ nguyên nhân nước kênh nổi bọt, chảy đến đâu cá chết trắng

Bất ngờ nguyên nhân nước kênh nổi bọt, chảy đến đâu cá chết trắng

Yêu cầu xác minh cá chết do nước kênh thủy lợi ô nhiễm ở Quảng Nam

Yêu cầu xác minh cá chết do nước kênh thủy lợi ô nhiễm ở Quảng Nam

Bọt 'lạ' nổi dày đặc như bông, trôi đến đâu cá chết đến đó

Bọt 'lạ' nổi dày đặc như bông, trôi đến đâu cá chết đến đó

Khuyến cáo người dân không thả trâu bò gần con kênh nổi bọt trắng xóa ở Quảng Nam

Khuyến cáo người dân không thả trâu bò gần con kênh nổi bọt trắng xóa ở Quảng Nam

Kênh nổi bọt trắng xóa ở Quảng Nam: Lo lắng nguồn nước bị ô nhiễm, dân không dám sử dụng

Kênh nổi bọt trắng xóa ở Quảng Nam: Lo lắng nguồn nước bị ô nhiễm, dân không dám sử dụng

Kênh xuất hiện bọt trắng xóa bất thường: Người dân lo sợ nguồn nước bị ô nhiễm

Kênh xuất hiện bọt trắng xóa bất thường: Người dân lo sợ nguồn nước bị ô nhiễm

Quảng Nam: Công an vào cuộc vụ 'bọt trắng xuất hiện trên kênh'

Quảng Nam: Công an vào cuộc vụ 'bọt trắng xuất hiện trên kênh'

Quảng Nam: Bọt trắng lạ xuất hiện ở kênh, đàn cá chết trôi nổi trên mặt nước

Quảng Nam: Bọt trắng lạ xuất hiện ở kênh, đàn cá chết trôi nổi trên mặt nước

Dòng kênh sùi bọt, chảy đến đâu cá chết đến đó

Dòng kênh sùi bọt, chảy đến đâu cá chết đến đó

Lớp bọt trắng bất thường xuất hiện, cá chết hàng loạt ở Quảng Nam

Lớp bọt trắng bất thường xuất hiện, cá chết hàng loạt ở Quảng Nam

Nước sủi bọt trắng kênh khiến cá chết hàng loạt ở Quảng Nam

Nước sủi bọt trắng kênh khiến cá chết hàng loạt ở Quảng Nam

Nước dưới kênh xuất hiện bọt trắng xóa bất thường, cá chết la liệt

Nước dưới kênh xuất hiện bọt trắng xóa bất thường, cá chết la liệt

Cá chết nổi trắng kênh thủy lợi nghi do nhiễm thuốc trừ sâu

Cá chết nổi trắng kênh thủy lợi nghi do nhiễm thuốc trừ sâu

Quảng Nam: Cá chết trắng kênh nghi do nhiễm thuốc diệt cỏ

Quảng Nam: Cá chết trắng kênh nghi do nhiễm thuốc diệt cỏ

Nghi dùng thuốc trừ sâu để đầu độc, cá chết trắng kênh

Nghi dùng thuốc trừ sâu để đầu độc, cá chết trắng kênh

Bất ngờ bọt nổi trắng kênh, nước chảy đến đâu cá chết đến đó

Bất ngờ bọt nổi trắng kênh, nước chảy đến đâu cá chết đến đó

Cá chết trắng kênh thủy lợi sau khi lớp bọt màu trắng xuất hiện

Cá chết trắng kênh thủy lợi sau khi lớp bọt màu trắng xuất hiện

Dòng kênh trắng như nước xà phòng, xác cá dạt đầy ven bờ

Dòng kênh trắng như nước xà phòng, xác cá dạt đầy ven bờ