Nga thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối vắcxin ngừa SARS-CoV-2

Nga thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối vắcxin ngừa SARS-CoV-2

Các thử nghiệm lâm sàng được bắt đầu từ ngày 18/6, nhóm đầu tiên sẽ xuất viện vào ngày 15/7 sau khi hoàn...