Đêm diễn 'khoe' sức hấp dẫn của nghệ thuật Tuồng truyền thống

Đêm diễn 'khoe' sức hấp dẫn của nghệ thuật Tuồng truyền thống

Giao lưu, biểu diễn nghệ thuật truyền thống

Giao lưu, biểu diễn nghệ thuật truyền thống

Đào tạo 32 diễn viên, nhạc công nghệ thuật Tuồng

Đào tạo 32 diễn viên, nhạc công nghệ thuật Tuồng

XÂY THÊM 'LÂU ĐÀI' NGHỆ THUẬT MỚI

XÂY THÊM 'LÂU ĐÀI' NGHỆ THUẬT MỚI

Để sân khấu kịch sáng đèn hàng đêm

Để sân khấu kịch sáng đèn hàng đêm

Tuồng cổ - Di sản văn hóa cần gìn giữ

Tuồng cổ - Di sản văn hóa cần gìn giữ

Tặng thưởng 10 ca khúc về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào

Tặng thưởng 10 ca khúc về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào

Nhiều vở diễn nghệ thuật truyền thống 'lấn sân' Nhà hát Lớn năm 2017

Nhiều vở diễn nghệ thuật truyền thống 'lấn sân' Nhà hát Lớn năm 2017

Các mối quan hệ vua tôi, huynh đệ trong 'Nữ tướng Đào Tam Xuân'

Các mối quan hệ vua tôi, huynh đệ trong 'Nữ tướng Đào Tam Xuân'