Các cuộc thi nhan sắc: Đua nhau lách luật

Các cuộc thi nhan sắc: Đua nhau lách luật

Đua nhau tổ chức hoa hậu nửa mùa

Đua nhau tổ chức hoa hậu nửa mùa

Những cuộc thi, show diễn né... luật

Những cuộc thi, show diễn né... luật

Có dẹp được 'loạn' thi sắc đẹp 'lậu'?

Có dẹp được 'loạn' thi sắc đẹp 'lậu'?

Yêu cầu dừng cuộc thi 'Nữ hoàng Tài năng và Sắc đẹp 2019' vào tối 11/1

Yêu cầu dừng cuộc thi 'Nữ hoàng Tài năng và Sắc đẹp 2019' vào tối 11/1

Dừng đêm chung kết 'Nữ hoàng Tài năng và Sắc đẹp 2019' vì thiếu giấy phép tổ chức

Dừng đêm chung kết 'Nữ hoàng Tài năng và Sắc đẹp 2019' vì thiếu giấy phép tổ chức

Hủy đêm chung kết cuộc thi 'Nữ hoàng Tài năng và Sắc đẹp 2019'

Hủy đêm chung kết cuộc thi 'Nữ hoàng Tài năng và Sắc đẹp 2019'

Yêu cầu dừng cuộc thi Nữ hoàng Tài năng và Sắc đẹp 2019

Yêu cầu dừng cuộc thi Nữ hoàng Tài năng và Sắc đẹp 2019

Dừng cuộc thi Nữ hoàng Tài năng và Sắc đẹp 2019 nếu không trình được giấy phép

Dừng cuộc thi Nữ hoàng Tài năng và Sắc đẹp 2019 nếu không trình được giấy phép