Nhà thờ Tam Đảo: Điểm nhấn kiến trúc Tây Ban Nha giữa phố núi

Nhà thờ Tam Đảo: Điểm nhấn kiến trúc Tây Ban Nha giữa phố núi

Cận cảnh nhà thờ 5.500 tấn được 'thần đèn' nâng lên 2 m

Cận cảnh nhà thờ 5.500 tấn được 'thần đèn' nâng lên 2 m

Ảnh 'thần đèn' nâng nhà thờ ở Sài Gòn lên cao 2m

Ảnh 'thần đèn' nâng nhà thờ ở Sài Gòn lên cao 2m

Cận cảnh 'thần đèn' nâng nhà thờ nặng 5.500 tấn lên 2 mét

Cận cảnh 'thần đèn' nâng nhà thờ nặng 5.500 tấn lên 2 mét

Clip: Nhấc bổng nhà thờ 5.500 tấn lên cao 2 mét

Clip: Nhấc bổng nhà thờ 5.500 tấn lên cao 2 mét

'Thần đèn' nâng nhà thờ nặng hơn 5.500 tấn lên 2 m

'Thần đèn' nâng nhà thờ nặng hơn 5.500 tấn lên 2 m

'Thần đèn' nâng nhà thờ nặng hơn 5.500 tấn lên 2m

'Thần đèn' nâng nhà thờ nặng hơn 5.500 tấn lên 2m

Cận cảnh công trình 5.500 tấn được 'thần đèn' nâng cao 2m

Cận cảnh công trình 5.500 tấn được 'thần đèn' nâng cao 2m

'Thần đèn' nâng nhà thờ 5.500 tấn ở Sài Gòn lên 2 m

'Thần đèn' nâng nhà thờ 5.500 tấn ở Sài Gòn lên 2 m

'Thần đèn' nâng tòa nhà thờ giáo xứ nặng hơn 5.500 tấn lên cao 2 mét

'Thần đèn' nâng tòa nhà thờ giáo xứ nặng hơn 5.500 tấn lên cao 2 mét

Clip: Cặp 'nam thanh nữ tú' đi xế hộp bị tố ...trộm ngỗng

Clip: Cặp 'nam thanh nữ tú' đi xế hộp bị tố ...trộm ngỗng