Đẹp ngỡ ngàng đường hoa chào Xuân 2018 ở Đà Nẵng

Đẹp ngỡ ngàng đường hoa chào Xuân 2018 ở Đà Nẵng

Đà Nẵng trang hoàng rực rỡ đón Tết cổ truyền

Đà Nẵng trang hoàng rực rỡ đón Tết cổ truyền

Nhộn nhịp đường hoa xuân Đà Nẵng

Nhộn nhịp đường hoa xuân Đà Nẵng

Ngắm đường hoa Tết Đà Nẵng rực rỡ đón xuân

Ngắm đường hoa Tết Đà Nẵng rực rỡ đón xuân

Đẹp ngỡ ngàng đường hoa chào Xuân 2018 ở Đà Nẵng

Đẹp ngỡ ngàng đường hoa chào Xuân 2018 ở Đà Nẵng

Những điểm chụp hình hoa xuân đẹp ngất ngây tại Đà Nẵng

Những điểm chụp hình hoa xuân đẹp ngất ngây tại Đà Nẵng

Đường hoa rực rỡ chào đón Tết cổ truyền dân tộc tại Đà Nẵng

Đường hoa rực rỡ chào đón Tết cổ truyền dân tộc tại Đà Nẵng