Nỗ lực khắc phục hậu quả cháy rừng tại California

Nỗ lực khắc phục hậu quả cháy rừng tại California

Vụ cháy rừng xảy ra tại California, Mỹ được xem như thảm kịch tồi tệ nhất của tiểu bang này, biến thị trấn...