Ngày hội của lòng dân

Ngày hội của lòng dân

Gần dân, lắng nghe dân để thấy những điều dân thấy

Gần dân, lắng nghe dân để thấy những điều dân thấy

Thủ tướng dự ngày hội đoàn kết toàn dân tộc

BẢN TIN MẶT TRẬN: Phát huy vai trò của MTTQ trong XD NTM, đô thị văn minh

BẢN TIN MẶT TRẬN: Phát huy vai trò của MTTQ trong XD NTM, đô thị văn minh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Giang

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Giang

Thủ tướng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Giang

Thủ tướng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Giang

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Bắc Giang

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Bắc Giang

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Giang

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Giang

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc dự ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nội Ninh

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc dự ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nội Ninh

Thủ tướng: Ngày hội Đoàn kết là hoạt động thiết thực để tránh bệnh quan liêu, xa dân

Thủ tướng: Ngày hội Đoàn kết là hoạt động thiết thực để tránh bệnh quan liêu, xa dân

Hình ảnh Thủ tướng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Giang

Hình ảnh Thủ tướng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Giang

Chùm ảnh: Thủ tướng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Giang

Chùm ảnh: Thủ tướng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Giang

Về bờ Bắc sông Cầu xem tục 'ngủ bọn' quan họ

Về bờ Bắc sông Cầu xem tục 'ngủ bọn' quan họ