BẢN TIN MẶT TRẬN: Khi Mặt trận làm cầu nối kết nghĩa khu dân cư

BẢN TIN MẶT TRẬN: Khi Mặt trận làm cầu nối kết nghĩa khu dân cư

Khi Mặt trận làm cầu nối kết nghĩa khu dân cư

Khi Mặt trận làm cầu nối kết nghĩa khu dân cư

Không lẽ người dân - không biết đốt than sinh khí độc?

Không lẽ người dân - không biết đốt than sinh khí độc?

Sóng lớn 'ngoạm nát' hàng trăm mét kè đê biển ở Quảng Bình

Sóng lớn 'ngoạm nát' hàng trăm mét kè đê biển ở Quảng Bình

Cẩn trọng với những cái chết trong phòng kín vì... máy phát điện

Cẩn trọng với những cái chết trong phòng kín vì... máy phát điện

5 người trong một gia đình bị ngạt khí do dùng máy phát điện

5 người trong một gia đình bị ngạt khí do dùng máy phát điện

Quảng bình: 5 người trong một gia đình bị ngạt khí do dùng máy phát điện

Quảng bình: 5 người trong một gia đình bị ngạt khí do dùng máy phát điện

Quảng Bình: Dùng máy phát điện trong nhà kín, 5 người ngạt khí

Quảng Bình: Dùng máy phát điện trong nhà kín, 5 người ngạt khí

Quảng Bình: Dùng máy phát điện, 5 người nguy kịch vì ngạt khí

Quảng Bình: Dùng máy phát điện, 5 người nguy kịch vì ngạt khí

Chạy máy phát điện trong nhà kín, 5 người phải nhập viện

Chạy máy phát điện trong nhà kín, 5 người phải nhập viện

Quảng Bình: 5 người bị ngạt khí nguy kịch khi dùng máy phát điện sau bão

Quảng Bình: 5 người bị ngạt khí nguy kịch khi dùng máy phát điện sau bão

5 người bị ngạt khí do để máy phát điện chạy trong nhà đóng kín cửa

5 người bị ngạt khí do để máy phát điện chạy trong nhà đóng kín cửa

Quảng Bình: Dùng máy phát điện, 5 người trong một gia đình bị ngạt khí

Quảng Bình: Dùng máy phát điện, 5 người trong một gia đình bị ngạt khí