Triển lãm 'Hồi sinh những vùng đất chết'

Triển lãm 'Hồi sinh những vùng đất chết'

Trưng bày hình ảnh, hiện vật liên quan đến chiến tranh hóa học ở Việt Nam

Trưng bày hình ảnh, hiện vật liên quan đến chiến tranh hóa học ở Việt Nam

Triển lãm 'Hồi sinh những vùng đất chết'

Triển lãm 'Hồi sinh những vùng đất chết'

'Hồi sinh những vùng đất chết'

'Hồi sinh những vùng đất chết'

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Chương trình 'Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam'

Chương trình 'Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam'

Chương trình 'Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam'

Chương trình 'Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam'

Trân trọng những 'tấm lòng vàng' giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam

Trân trọng những 'tấm lòng vàng' giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam

Làm mới, sửa chữa 396 ngôi nhà tình thương cho nạn nhân CĐDC

Làm mới, sửa chữa 396 ngôi nhà tình thương cho nạn nhân CĐDC

Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa tặng quà trung tâm bảo trợ số 2

Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa tặng quà trung tâm bảo trợ số 2

Đồng hành chia sẻ nỗi đau da cam

Đồng hành chia sẻ nỗi đau da cam

Nhắn tin ủng hộ nạn nhân da cam