Cần những nghiên cứu bài bản về cây dược liệu

Cần những nghiên cứu bài bản về cây dược liệu

Ba Chẽ (Quảng Ninh) có nhiều cây dược liệu quý, giá trị rất cao. Tuy nhiên, người dân vẫn rất ái ngại đầu...
Bức tranh sáng vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Bức tranh sáng vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp nhờ ứng dụng KHCN

Nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp nhờ ứng dụng KHCN

Trồng dược liệu: Hướng phát triển bền vững

Trồng dược liệu: Hướng phát triển bền vững

Làm giàu bền vững từ rừng

Làm giàu bền vững từ rừng

Phú tại sơn lâm

Phú tại sơn lâm

Từ tôn vinh hoa đến các lễ hội hoa

Từ tôn vinh hoa đến các lễ hội hoa

Giữ vững thương hiệu chủ lực cấp tỉnh

Giữ vững thương hiệu chủ lực cấp tỉnh

Ba Chẽ: Hiệu quả từ những mô hình khuyến nông

Ba Chẽ: Hiệu quả từ những mô hình khuyến nông

Tin vào hàng Việt từ sản phẩm OCOP

Tin vào hàng Việt từ sản phẩm OCOP

Tăng giá trị thương hiệu sản phẩm

Tăng giá trị thương hiệu sản phẩm

Ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến nông sản

Ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến nông sản

Trà hoa vàng Ba Chẽ

Trà hoa vàng Ba Chẽ

Ứng dụng KH&CN - giải pháp giảm tổn thất sau thu hoạch

Ứng dụng KH&CN - giải pháp giảm tổn thất sau thu hoạch

OCOP: Từ 'ao làng' ra 'biển lớn'

OCOP: Từ 'ao làng' ra 'biển lớn'

Quảng Ninh: Tập trung 4 trụ cột

Quảng Ninh: Tập trung 4 trụ cột

Quảng Ninh: Lãi 500 triệu đồng/năm nhờ nhân giống trà hoa vàng

Quảng Ninh: Lãi 500 triệu đồng/năm nhờ nhân giống trà hoa vàng

Nông dân làm giàu từ OCOP

Nông dân làm giàu từ OCOP

Nâng tầm thương hiệu OCOP: Tăng cường ứng dụng KHCN

Nâng tầm thương hiệu OCOP: Tăng cường ứng dụng KHCN

Ba Chẽ: Giúp nông dân làm giàu

Ba Chẽ: Giúp nông dân làm giàu