Nga xây nhà thờ quân đội với màu sơn của xe bọc thép

Nga xây nhà thờ quân đội với màu sơn của xe bọc thép

Cách mạng Tháng Mười - Những giá trị không thể phủ nhận

Cách mạng Tháng Mười - Những giá trị không thể phủ nhận

Mít tinh kỷ niệm 101 năm Cách mạng tháng Mười, cuộc cách mạng xoay chuyển cả thế giới

Mít tinh kỷ niệm 101 năm Cách mạng tháng Mười, cuộc cách mạng xoay chuyển cả thế giới

Long trọng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Tôn

Long trọng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Tôn

Chủ tịch Tôn Đức Thắng: Tấm gương mẫu mực

Chủ tịch Tôn Đức Thắng: Tấm gương mẫu mực

Nga nhắc nhở Mỹ về sự can thiệp quân sự 'đẫm máu' 100 năm trước

Nga nhắc nhở Mỹ về sự can thiệp quân sự 'đẫm máu' 100 năm trước

Nguyễn Ái Quốc còn có bút danh là Nguyễn Ố Pháp?

Nguyễn Ái Quốc còn có bút danh là Nguyễn Ố Pháp?