Giải pháp nào để người dân Đà Nẵng hết 'khát'?

Giải pháp nào để người dân Đà Nẵng hết 'khát'?

Làm rõ nghi vấn Dawaco sử dụng chiêu trò để cắt nước tại TP.Đà Nẵng?

Làm rõ nghi vấn Dawaco sử dụng chiêu trò để cắt nước tại TP.Đà Nẵng?

Đề nghị làm rõ và tìm giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nước sạch

Đề nghị làm rõ và tìm giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nước sạch

Đà Nẵng: Khẩn trương kiểm tra, rà soát, báo cáo cụ thể tình hình thiếu nước sạch trên địa bàn

Đà Nẵng: Khẩn trương kiểm tra, rà soát, báo cáo cụ thể tình hình thiếu nước sạch trên địa bàn

Cần sớm có giải pháp căn cơ cho tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại Đà Nẵng

Cần sớm có giải pháp căn cơ cho tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại Đà Nẵng

Xem xét trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng thiếu nước sạch ở Đà Nẵng

Xem xét trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng thiếu nước sạch ở Đà Nẵng

Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu làm rõ trách nhiệm việc thiếu nước sạch trên diện rộng

Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu làm rõ trách nhiệm việc thiếu nước sạch trên diện rộng

Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo 'nóng' vụ thiếu nước sinh hoạt

Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo 'nóng' vụ thiếu nước sinh hoạt

Truy trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan việc thiếu nước

Truy trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan việc thiếu nước

Khát nước giữa mùa mưa

Khát nước giữa mùa mưa

Nước sinh hoạt thiếu, nhiễm mặn gấp 17,5 lần tiêu chuẩn

Nước sinh hoạt thiếu, nhiễm mặn gấp 17,5 lần tiêu chuẩn

Bị thủy điện chẹn dòng, nước ngọt Đà Nẵng hóa nước mặn

Bị thủy điện chẹn dòng, nước ngọt Đà Nẵng hóa nước mặn

Dân kêu trời vì thiếu nước sinh hoạt

Dân kêu trời vì thiếu nước sinh hoạt

Đà Nẵng: Dự án nhà máy nước 'treo' trong khi dân khát nước sinh hoạt

Đà Nẵng: Dự án nhà máy nước 'treo' trong khi dân khát nước sinh hoạt

Đà Nẵng khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cầu Đỏ

Đà Nẵng khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cầu Đỏ

Hơn 2/3 dân số Đà Nẵng phải dùng nước nhiễm mặn

Hơn 2/3 dân số Đà Nẵng phải dùng nước nhiễm mặn

Cơ quan chức năng vào cuộc vụ nguồn nước nhiễm mặn ở Đà Nẵng

Cơ quan chức năng vào cuộc vụ nguồn nước nhiễm mặn ở Đà Nẵng