Quan tâm, chăm lo, hỗ trợ cho người khuyết và trẻ em khuyết tật là trách nhiệm của toàn xã hội

Quan tâm, chăm lo, hỗ trợ cho người khuyết và trẻ em khuyết tật là trách nhiệm của toàn xã hội

Phó Chủ tịch nước gặp mặt các thầy, cô giáo tiêu biểu dạy học sinh khuyết tật

Phó Chủ tịch nước gặp mặt các thầy, cô giáo tiêu biểu dạy học sinh khuyết tật

Mong ước của thầy cô dạy trẻ khuyết tật

Mong ước của thầy cô dạy trẻ khuyết tật

Phó chủ tịch nước gặp mặt đại biểu được tuyên dương trong Chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2018

Phó chủ tịch nước gặp mặt đại biểu được tuyên dương trong Chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2018

Phó Chủ tịch nước tiếp 48 gương giáo viên dạy trẻ khuyết tật

Phó Chủ tịch nước tiếp 48 gương giáo viên dạy trẻ khuyết tật

Dạy học sinh khuyết tật đòi hỏi tình yêu thương mãnh liệt

Dạy học sinh khuyết tật đòi hỏi tình yêu thương mãnh liệt

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp đoàn người có công tỉnh Vĩnh Long

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp đoàn người có công tỉnh Vĩnh Long

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà cho các gia đình chính sách

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà cho các gia đình chính sách

BẢN TIN MẶT TRẬN: Vận động kiều bào Việt Nam hướng về nguồn cội

BẢN TIN MẶT TRẬN: Vận động kiều bào Việt Nam hướng về nguồn cội

Phó Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Bình Dương

Phó Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Bình Dương

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bình Dương

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bình Dương

Phó Chủ tịch nước dự ngày hội Đại đoàn kết tại Bình Dương

Phó Chủ tịch nước dự ngày hội Đại đoàn kết tại Bình Dương

Phó Chủ tịch nước dự 'Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc' tại Bình Dương

Phó Chủ tịch nước dự 'Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc' tại Bình Dương

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Bình Dương

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Bình Dương

Phó Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bình Dương

Phó Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bình Dương

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

10 năm 'Trái tim cho em': 4.500 trẻ em nghèo được mổ tim miễn phí

10 năm 'Trái tim cho em': 4.500 trẻ em nghèo được mổ tim miễn phí

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhà nước luôn quan tâm tới vai trò các tổ chức tôn giáo

Nhà nước luôn quan tâm tới vai trò các tổ chức tôn giáo

Hơn 25 tỷ đồng ủng hộ mổ tim trong đêm gala 10 năm 'Trái tim cho em'

Hơn 25 tỷ đồng ủng hộ mổ tim trong đêm gala 10 năm 'Trái tim cho em'

10 năm hồi sinh những nhịp đập khỏe mạnh

10 năm hồi sinh những nhịp đập khỏe mạnh

Gần 18 tỷ đồng được quyên góp tại Gala '10 năm hồi sinh những nhịp đập'

Gần 18 tỷ đồng được quyên góp tại Gala '10 năm hồi sinh những nhịp đập'

Dành 136 tỷ đồng mổ tim miễn phí trẻ em

Dành 136 tỷ đồng mổ tim miễn phí trẻ em

4.500 trẻ em được mổ tim miễn phí

4.500 trẻ em được mổ tim miễn phí

10 năm chương trình 'Trái tim cho em': 4.500 trẻ em nghèo được mổ tim miễn phí

10 năm chương trình 'Trái tim cho em': 4.500 trẻ em nghèo được mổ tim miễn phí

100.000 trẻ em được khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh trong 10 năm qua

100.000 trẻ em được khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh trong 10 năm qua

Quyên góp được gần 18 tỷ đồng tại Gala '10 năm hồi sinh những nhịp đập'

Quyên góp được gần 18 tỷ đồng tại Gala '10 năm hồi sinh những nhịp đập'

Tiếp tục tham gia đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng đất nước

Tiếp tục tham gia đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng đất nước

Phó Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu người có công tỉnh An Giang

Phó Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu người có công tỉnh An Giang

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cần tiếp tục nêu gương sáng

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cần tiếp tục nêu gương sáng

Những người có nhiều số phiếu tín nhiệm thấp cần phải xem lại mình

Những người có nhiều số phiếu tín nhiệm thấp cần phải xem lại mình

Quốc hội chính thức công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Quốc hội chính thức công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức

Hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức

ng chí Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước

ng chí Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước

Tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức

Tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức

Hình ảnh Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Hình ảnh Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Trình Quốc hội bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước

Trình Quốc hội bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước

Chủ tịch Quốc hội trình dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước vào chiều nay

Chủ tịch Quốc hội trình dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước vào chiều nay