Xy-ri khẳng định không sử dụng vũ khí hóa học

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 22-10, Thứ trưởng Ngoại giao Xy-ri Ph.Mích-đét khẳng định, Ða-mát không bao giờ...