Gỡ khó cho dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Gỡ khó cho dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Trong năm 2018, tuy được sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), sự nỗ lực vượt...