Chiêu đãi kỷ niệm 47 năm Quốc khánh UAE tại Hà Nội

Chiêu đãi kỷ niệm 47 năm Quốc khánh UAE tại Hà Nội

Triển lãm tưởng nhớ nhà sáng lập đất nước UAE

Triển lãm tưởng nhớ nhà sáng lập đất nước UAE

Triển lãm kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà sáng lập đất nước UAE

Triển lãm kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà sáng lập đất nước UAE

Chuyện ít biết về người sáng lập Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất

Chuyện ít biết về người sáng lập Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất

Đại sứ quán UAE tại Việt Nam tổ chức kỷ niệm Năm Zayed 2018

Đại sứ quán UAE tại Việt Nam tổ chức kỷ niệm Năm Zayed 2018

Triển lãm tưởng nhớ nhà sáng lập đất nước UAE tại Việt Nam

Triển lãm tưởng nhớ nhà sáng lập đất nước UAE tại Việt Nam