Nguyễn Trọng Tạo: Mong sớm thoát khỏi cái nạn này!

Nguyễn Trọng Tạo: Mong sớm thoát khỏi cái nạn này!

Nguyễn Trọng Tạo là thương hiệu hấp dẫn. Thương hiệu thơ với hàng chục bài thơ, câu thơ tài hoa: Thời tôi...