Trăm năm sân khấu cải lương - Tứ quý của cải lương Nam bộ: Trang, Châu, Chơi, Nở

Trăm năm sân khấu cải lương - Tứ quý của cải lương Nam bộ: Trang, Châu, Chơi, Nở

Khoảng những năm 1950 - 1954, giới báo chí kịch trường - dù là chỉ manh nha trong một vài tờ báo như Tiếng...