Chiếc xe Volkwagen1200 huyền thoại của Anh hùng tình báo 'Tư Chung'

Chiếc xe Volkwagen1200 huyền thoại của Anh hùng tình báo 'Tư Chung'

Chiếc xe hơn 50 năm sau ngày sản xuất đã được gia đình Anh hùng LLVTND Trần Văn Lai tặng lại cho Bảo tàng...
Khám phá dấu tích xưa của lực lượng Biệt động Sài Gòn

Khám phá dấu tích xưa của lực lượng Biệt động Sài Gòn

Bảo tàng Biệt động của chàng trai 19 tuổi

Bên trong hầm bí mật từng chứa hàng tấn vũ khí của biệt động Sài Gòn

Bên trong hầm bí mật từng chứa hàng tấn vũ khí của biệt động Sài Gòn

Hàng tấn vũ khí cất giấu trong hầm bí mật của biệt động Sài Gòn

Hàng tấn vũ khí cất giấu trong hầm bí mật của biệt động Sài Gòn

Cảm xúc của người vợ biệt động Sài Gòn ngày non sông thống nhất

Cảm xúc của người vợ biệt động Sài Gòn ngày non sông thống nhất

Khám phá bảo tàng thông minh tìm hiểu về lực lượng Biệt động Sài Gòn

Khám phá bảo tàng thông minh tìm hiểu về lực lượng Biệt động Sài Gòn

Lưu giữ những giá trị lịch sử

Lưu giữ những giá trị lịch sử

Đến 'Biệt động Sài Gòn' để thưởng thức cà phê, tìm hiểu lịch sử

Đến 'Biệt động Sài Gòn' để thưởng thức cà phê, tìm hiểu lịch sử

Học sinh hào hứng trải nghiệm 'Một ngày làm chiến sỹ Biệt động Sài Gòn'

Học sinh hào hứng trải nghiệm 'Một ngày làm chiến sỹ Biệt động Sài Gòn'

Chạm vào lịch sử

Chạm vào lịch sử

Dấu ấn vàng son của nghề đúc đồng

Dấu ấn vàng son của nghề đúc đồng

Cà phê Sài Gòn - Độc và lạ

Cà phê Sài Gòn - Độc và lạ