Lưu ý tới cuộc sống người dân trong đổi mới công tác dân vận

Lưu ý tới cuộc sống người dân trong đổi mới công tác dân vận

Thủ tướng yêu cầu cán bộ tự rèn luyện, không 'đuổi gà qua đám giỗ'

Thủ tướng yêu cầu cán bộ tự rèn luyện, không 'đuổi gà qua đám giỗ'

Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở TP Hà Nội giao ban quý III-2018

Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở TP Hà Nội giao ban quý III-2018

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Công tác dân vận phải bám sát thực tiễn và hiểu được lòng dân

Công tác dân vận phải bám sát thực tiễn và hiểu được lòng dân

Một số kết quả bước đầu thực hiện 'Năm dân vận chính quyền' 2018 ở Nghệ An

Một số kết quả bước đầu thực hiện 'Năm dân vận chính quyền' 2018 ở Nghệ An

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Gắn thực hiện quy chế dân chủ với các nhiệm vụ chính trị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Gắn thực hiện quy chế dân chủ với các nhiệm vụ chính trị