Tết muộn và Tết sớm

Tết muộn và Tết sớm

Vì lý do công tác hoặc sống xa quê, do lỡ tàu, lỡ xe, sau ngày mùng 3 mới về nhà ăn tết, thiết nghĩ đó là...