Dai dẳng vướng mặt bằng nút giao Túy Loan

Dai dẳng vướng mặt bằng nút giao Túy Loan

Người dân cản trở, sau 15 tháng 20m đường ở Đà Nẵng không thể hoàn thành

Người dân cản trở, sau 15 tháng 20m đường ở Đà Nẵng không thể hoàn thành

'Điểm nóng mặt bằng' nút Túy Loan: Chủ tịch huyện Hòa Vang tiếp dân

'Điểm nóng mặt bằng' nút Túy Loan: Chủ tịch huyện Hòa Vang tiếp dân

'Điểm nóng mặt bằng' Túy Loan: Huyện nói thông, thi công vẫn tê liệt

'Điểm nóng mặt bằng' Túy Loan: Huyện nói thông, thi công vẫn tê liệt

Thành lập tổ giám sát công tác thu phí tại cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Thành lập tổ giám sát công tác thu phí tại cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Chưa thu phí dịch vụ sử dụng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ Km65+000 - Km131+500

Chưa thu phí dịch vụ sử dụng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ Km65+000 - Km131+500

Đi không nỡ, ở không xong vì chậm giải tỏa

Đi không nỡ, ở không xong vì chậm giải tỏa

Ôtô chở thai phụ lật trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Ôtô chở thai phụ lật trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Hạn chế đầu tư cho địa phương chậm xử lý giải phóng mặt bằng

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Hạn chế đầu tư cho địa phương chậm xử lý giải phóng mặt bằng