Hai 'điểm đen' giao thông án ngữ cửa ngõ Hải Phòng

Hai 'điểm đen' giao thông án ngữ cửa ngõ Hải Phòng

Hải Phòng: Cần giải pháp quyết liệt trước vấn nạn xe dù bến cóc tại nút giao cầu Bính

Hải Phòng: Cần giải pháp quyết liệt trước vấn nạn xe dù bến cóc tại nút giao cầu Bính

Hải Phòng chi gần 1.500 tỉ đồng xây nút giao cửa ngõ phía Tây

Hải Phòng chi gần 1.500 tỉ đồng xây nút giao cửa ngõ phía Tây

Khởi công dự án nút giao Nam Cầu Bính gần 1.500 tỷ đồng

Khởi công dự án nút giao Nam Cầu Bính gần 1.500 tỷ đồng

Hải Phòng: Khởi công nút giao Nam cầu Bính với mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng

Hải Phòng: Khởi công nút giao Nam cầu Bính với mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng

Khởi công Dự án Nút giao Nam Cầu Bính

Khởi công Dự án Nút giao Nam Cầu Bính

Hải Phòng: Khởi công Dự án xây dựng Nút giao Nam Cầu Bính

Hải Phòng: Khởi công Dự án xây dựng Nút giao Nam Cầu Bính

Khởi công Nút giao thông Nam Cầu Bính với kinh phí gần 1.500 tỷ đồng

Khởi công Nút giao thông Nam Cầu Bính với kinh phí gần 1.500 tỷ đồng

Dự án gần 1.500 tỷ đồng sẽ xóa bỏ điểm nóng tắc đường tại Hải Phòng

Dự án gần 1.500 tỷ đồng sẽ xóa bỏ điểm nóng tắc đường tại Hải Phòng