CIENCO 5 - HJC trúng gói thầu gần 280 tỷ đồng

CIENCO 5 - HJC trúng gói thầu gần 280 tỷ đồng

Hải Phòng chi gần 1.500 tỉ đồng xây nút giao cửa ngõ phía Tây

Hải Phòng chi gần 1.500 tỉ đồng xây nút giao cửa ngõ phía Tây

Hải Phòng xây dựng nút giao nam Cầu Bính gần 1.500 tỉ đồng

Hải Phòng xây dựng nút giao nam Cầu Bính gần 1.500 tỉ đồng

Khởi công dự án nút giao Nam Cầu Bính gần 1.500 tỷ đồng

Khởi công dự án nút giao Nam Cầu Bính gần 1.500 tỷ đồng

Hải Phòng: Khởi công nút giao Nam cầu Bính với mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng

Hải Phòng: Khởi công nút giao Nam cầu Bính với mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng

Khởi công Dự án Nút giao Nam Cầu Bính

Khởi công Dự án Nút giao Nam Cầu Bính

Hải Phòng: Khởi công Dự án xây dựng Nút giao Nam Cầu Bính

Hải Phòng: Khởi công Dự án xây dựng Nút giao Nam Cầu Bính

Khởi công nút giao thông 3 tầng đầu tiên tại Hải Phòng

Khởi công nút giao thông 3 tầng đầu tiên tại Hải Phòng

Khởi công Nút giao thông Nam Cầu Bính với kinh phí gần 1.500 tỷ đồng

Khởi công Nút giao thông Nam Cầu Bính với kinh phí gần 1.500 tỷ đồng

Dự án gần 1.500 tỷ đồng sẽ xóa bỏ điểm nóng tắc đường tại Hải Phòng

Dự án gần 1.500 tỷ đồng sẽ xóa bỏ điểm nóng tắc đường tại Hải Phòng

Bổ sung quy hoạch xây dựng nút giao Nam cầu Bính

Bổ sung quy hoạch xây dựng nút giao Nam cầu Bính