Những mầm xanh trên biển

Những mầm xanh trên biển

Bất chấp nắng, gió và sự mặn mòi của biển… những vườn rau vẫn lên xanh trên cả đảo chìm, đảo nổi ở quần đảo...