8 địa danh chứng minh Bình Dương là điểm đến lý tưởng vào dịp hè

8 địa danh chứng minh Bình Dương là điểm đến lý tưởng vào dịp hè

Cảnh tượng buồn ở làng gốm cổ xưa nhất Nam Bộ

Cảnh tượng buồn ở làng gốm cổ xưa nhất Nam Bộ

Nhà cổ bên sông dựng từ 200 cây gỗ quý của tri huyện ở Đồng Nai

Nhà cổ bên sông dựng từ 200 cây gỗ quý của tri huyện ở Đồng Nai

Nhiều chuyện 'bí hiểm' ở chùa Châu Thới

Nhiều chuyện 'bí hiểm' ở chùa Châu Thới

Hòn đá 'trấn yểm' ngăn cả sóng điện thoại vào chùa?

Hòn đá 'trấn yểm' ngăn cả sóng điện thoại vào chùa?

Lạ kỳ hòn đá thần 'phá' sóng điện thoại trong ngôi cổ tự ở Bình Dương

Lạ kỳ hòn đá thần 'phá' sóng điện thoại trong ngôi cổ tự ở Bình Dương

Lạ kỳ hòn đá thần 'phá' sóng điện thoại trong ngôi cổ tự

Lạ kỳ hòn đá thần 'phá' sóng điện thoại trong ngôi cổ tự

Du khách bình an dâng hương chùa Châu Thới

Du khách bình an dâng hương chùa Châu Thới

Con đường thiên lý của nước Việt

Con đường thiên lý của nước Việt

Mỏ đá 'bức tử' chùa Châu Thới

Mỏ đá 'bức tử' chùa Châu Thới