Ảnh đẹp nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ vừa diễn ra

Ảnh đẹp nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ vừa diễn ra

'Trăng máu' trong nguyệt thực dài nhất thế kỷ trên khắp thế giới

'Trăng máu' trong nguyệt thực dài nhất thế kỷ trên khắp thế giới

Xem full hình ảnh nguyệt thực toàn phần và mưa sao băng đẹp mê hồn

Xem full hình ảnh nguyệt thực toàn phần và mưa sao băng đẹp mê hồn

Mang ống 'khủng', thức xuyên đêm săn ảnh đẹp nguyệt thực toàn phần

Mang ống 'khủng', thức xuyên đêm săn ảnh đẹp nguyệt thực toàn phần

Nguyệt thực toàn phần tuyệt đẹp tại các công trình nổi tiếng thế giới

Nguyệt thực toàn phần tuyệt đẹp tại các công trình nổi tiếng thế giới

Ảnh đẹp nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ vừa diễn ra

Ảnh đẹp nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ vừa diễn ra

Thế giới dưới ánh sáng nguyệt thực toàn phần dài nhất trong 100 năm

Thế giới dưới ánh sáng nguyệt thực toàn phần dài nhất trong 100 năm

Những hình ảnh ấn tượng về nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21

Những hình ảnh ấn tượng về nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21