Cao Bằng: Xây dựng thương hiệu nếp hương Bảo Lạc

Cao Bằng: Xây dựng thương hiệu nếp hương Bảo Lạc

Với việc được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể, sản phẩm 'Nếp hương Bảo Lạc', tỉnh Cao Bằng sẽ...