Tìm bị hại trong vụ lừa đảo 'bán tượng cổ'

Tìm bị hại trong vụ lừa đảo 'bán tượng cổ'

Lật tẩy thủ đoạn của nhóm đối tượng bán tượng giả, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Lật tẩy thủ đoạn của nhóm đối tượng bán tượng giả, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

'Hô' biến tượng mới thành tượng cổ, bán với giá tiền tỷ

'Hô' biến tượng mới thành tượng cổ, bán với giá tiền tỷ

Bán cho nhà chùa 'tượng đồng bôi đất' với giá... tiền tỷ

Bán cho nhà chùa 'tượng đồng bôi đất' với giá... tiền tỷ

Bắt nhóm lừa bán đồng đen giả cho nhà chùa chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Bắt nhóm lừa bán đồng đen giả cho nhà chùa chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Khởi tố đối tượng lừa bán đồng đen giả cho nhà chùa với giá 3 tỷ đồng

Khởi tố đối tượng lừa bán đồng đen giả cho nhà chùa với giá 3 tỷ đồng

Bắt nhóm đối tượng chuyên lừa bán đồng đen chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Bắt nhóm đối tượng chuyên lừa bán đồng đen chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Hưng Yên: Khởi tố nhóm đối tượng bán tượng đồng đen giả trị giá 2,4 tỷ đồng

Hưng Yên: Khởi tố nhóm đối tượng bán tượng đồng đen giả trị giá 2,4 tỷ đồng

Lừa bán đồng đen giả cho nhà chùa với giá 3 tỷ đồng

Lừa bán đồng đen giả cho nhà chùa với giá 3 tỷ đồng