Cán bộ làm trái, khó yêu cầu người dân làm đúng

Cán bộ làm trái, khó yêu cầu người dân làm đúng

20 người bị kiểm điểm vụ dâm ô trẻ em tại Trung tâm hỗ trợ xã hội

20 người bị kiểm điểm vụ dâm ô trẻ em tại Trung tâm hỗ trợ xã hội

Kiểm điểm nhiều cán bộ Sở LĐ-TB&XH TP Hồ Chí Minh

Kiểm điểm nhiều cán bộ Sở LĐ-TB&XH TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu xử lý nghiêm vụ dâm ô trẻ em tại Trung tâm hỗ trợ xã hội

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu xử lý nghiêm vụ dâm ô trẻ em tại Trung tâm hỗ trợ xã hội

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu kiểm điểm cá nhân liên quan vụ dâm ô 3 bé gái

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu kiểm điểm cá nhân liên quan vụ dâm ô 3 bé gái

Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo xử lý ngay vụ dâm ô khi đang công tác

Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo xử lý ngay vụ dâm ô khi đang công tác

PGĐ bị kiểm điểm vụ Nguyễn Tiến Dũng dâm ô nói gì?

PGĐ bị kiểm điểm vụ Nguyễn Tiến Dũng dâm ô nói gì?

Vụ Nguyễn Tiến Dũng dâm ô: Chủ tịch TP ngắt lời Giám đốc sở, yêu cầu xử lý nhanh

Vụ Nguyễn Tiến Dũng dâm ô: Chủ tịch TP ngắt lời Giám đốc sở, yêu cầu xử lý nhanh

Vụ dâm ô bé gái ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội: Nhiều lãnh đạo và cán bộ bị kiểm điểm

Vụ dâm ô bé gái ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội: Nhiều lãnh đạo và cán bộ bị kiểm điểm

Vụ cán bộ bị tố dâm ô trẻ em: Kiểm điểm nhiều cán bộ Sở LĐTB-XH TPHCM

Vụ cán bộ bị tố dâm ô trẻ em: Kiểm điểm nhiều cán bộ Sở LĐTB-XH TPHCM

Vụ cán bộ trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô: Kiểm điểm Phó giám đốc Sở

Vụ cán bộ trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô: Kiểm điểm Phó giám đốc Sở

PGĐ sở bị kiểm điểm vụ 3 bé gái bị dâm ô ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội

PGĐ sở bị kiểm điểm vụ 3 bé gái bị dâm ô ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội