Rơi xuống thác Pongour ngày lễ hội, nam thanh niên chết thảm

Rơi xuống thác Pongour ngày lễ hội, nam thanh niên chết thảm

Nam thanh niên trượt chân ngã tử vong tại lễ hội thác Pongour

Nam thanh niên trượt chân ngã tử vong tại lễ hội thác Pongour

Trượt chân ở thác Pongour trong ngày lễ hội, một thanh niên tử vong

Trượt chân ở thác Pongour trong ngày lễ hội, một thanh niên tử vong

Trượt chân ở thác Pongour, du khách rơi từ độ cao 3m tử vong

Trượt chân ở thác Pongour, du khách rơi từ độ cao 3m tử vong

Lâm Đồng: Trượt chân xuống thác, một thanh niên tử vong thương tâm

Lâm Đồng: Trượt chân xuống thác, một thanh niên tử vong thương tâm

Lâm Đồng: Nam thanh niên tử vong khi vượt thác Pongour

Lâm Đồng: Nam thanh niên tử vong khi vượt thác Pongour

Té thác Pongour trong lễ hội, thanh niên 9X tử vong

Té thác Pongour trong lễ hội, thanh niên 9X tử vong

1 thanh niên trượt chân té chết trong lễ hội thác Pongour

1 thanh niên trượt chân té chết trong lễ hội thác Pongour

Rơi xuống thác Pongour (Lâm Đồng) trong ngày lễ hội, một thanh niên tử vong

Rơi xuống thác Pongour (Lâm Đồng) trong ngày lễ hội, một thanh niên tử vong

Đi chơi thác, nam thanh niên trượt chân tử vong

Đi chơi thác, nam thanh niên trượt chân tử vong

Du khách tử vong khi đi chơi lễ hội

Du khách tử vong khi đi chơi lễ hội

Một thanh niên tử vong ở lễ hội thác

Một thanh niên tử vong ở lễ hội thác