Tổ chức thành công các hội nghị quan trọng cấp Bộ trưởng về hợp tác ASEAN trong lĩnh vực nông lâm nghiệp

Tổ chức thành công các hội nghị quan trọng cấp Bộ trưởng về hợp tác ASEAN trong lĩnh vực nông lâm nghiệp

AMAF +3 và những bước chuyển lớn về nông lâm nghiệp

AMAF +3 và những bước chuyển lớn về nông lâm nghiệp

Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm ASEAN+3 lần thứ 18: Tăng cường an ninh lương thực và dinh dưỡng

Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm ASEAN+3 lần thứ 18: Tăng cường an ninh lương thực và dinh dưỡng

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng nông lâm nghiệp ASEAN lần thứ 40

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng nông lâm nghiệp ASEAN lần thứ 40

Hợp tác nông, lâm nghiệp luôn là nội dung then chốt của Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Hợp tác nông, lâm nghiệp luôn là nội dung then chốt của Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Thắt chặt hơn nữa hợp tác nông lâm nghiệp trong ASEAN

Thắt chặt hơn nữa hợp tác nông lâm nghiệp trong ASEAN

Nông nghiệp ASEAN hướng đến tự cường và sáng tạo

Nông nghiệp ASEAN hướng đến tự cường và sáng tạo

Nông nghiệp đóng vai trò cốt lõi của cộng đồng kinh tế ASEAN

Nông nghiệp đóng vai trò cốt lõi của cộng đồng kinh tế ASEAN

Phó Thủ tướng: Nông nghiệp đóng vai trò then chốt của Cộng đồng kinh tế ASEAN

Phó Thủ tướng: Nông nghiệp đóng vai trò then chốt của Cộng đồng kinh tế ASEAN

Khai mạc hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN lần thứ 40

Khai mạc hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN lần thứ 40

Khai mạc hội nghị quan chức cấp cao nông lâm nghiệp ASEAN

Khai mạc hội nghị quan chức cấp cao nông lâm nghiệp ASEAN

Việt Nam cam kết hợp tác cùng ASEAN và cộng đồng thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững

Việt Nam cam kết hợp tác cùng ASEAN và cộng đồng thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững

Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị Bộ trưởng nông lâm nghiệp ASEAN (AMAF) lần thứ 40

Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị Bộ trưởng nông lâm nghiệp ASEAN (AMAF) lần thứ 40