Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất hai sáng kiến cho năm Chủ tịch ASEAN 2020

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất hai sáng kiến cho năm Chủ tịch ASEAN 2020

AMAF ASEAN+3 thông qua nhiều nội dung ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp

Các nước ASEAN thúc đẩy hợp tác, đổi mới trong nông nghiệp

Các nước ASEAN thúc đẩy hợp tác, đổi mới trong nông nghiệp

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN

Đoàn đại biểu dự Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN lần thứ 40 thăm Ninh Bình

Đoàn đại biểu dự Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN lần thứ 40 thăm Ninh Bình

AMAF +3 và những bước chuyển lớn về nông lâm nghiệp

AMAF +3 và những bước chuyển lớn về nông lâm nghiệp

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng nông lâm nghiệp ASEAN lần thứ 40

Thắt chặt hơn nữa hợp tác nông lâm nghiệp trong ASEAN

Nông nghiệp đóng vai trò cốt lõi của cộng đồng kinh tế ASEAN

Phó Thủ tướng: Nông nghiệp đóng vai trò then chốt của Cộng đồng kinh tế ASEAN

Khai mạc hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN lần thứ 40

Khai mạc hội nghị quan chức cấp cao nông lâm nghiệp ASEAN

Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị Bộ trưởng nông lâm nghiệp ASEAN (AMAF) lần thứ 40