XDNTM ở Định Hải: Còn nhiều việc phải làm

XDNTM ở Định Hải: Còn nhiều việc phải làm

Trong hơn 6 năm triển khai XDNTM, xã Định Hải (Tĩnh Gia - Thanh Hóa) đã nỗ lực tập trung mọi nguồn lực,...