Mẹ con sản phụ chết bất thường ở Sơn La: Nhói lòng lời kể của người thân

Mẹ con sản phụ chết bất thường ở Sơn La: Nhói lòng lời kể của người thân

Hai mẹ con sản phụ chết bất thường ở Sơn La, con trai cả vừa vào lớp 1 rất háo hức nhìn thấy em nhưng chưa...