Có được nâng lương trước thời hạn 2 lần liên tiếp

Có được nâng lương trước thời hạn 2 lần liên tiếp

Cà Mau sẽ kiểm điểm Trưởng phòng Văn hóa 'vượt quyền' Chủ tịch

Cà Mau sẽ kiểm điểm Trưởng phòng Văn hóa 'vượt quyền' Chủ tịch

Vĩnh Long: Hàng chục cán bộ thiếu tiêu chuẩn vẫn được bổ nhiệm

Vĩnh Long: Hàng chục cán bộ thiếu tiêu chuẩn vẫn được bổ nhiệm

Chuyển xếp lương khi có thay đổi về trình độ đào tạo

Chuyển xếp lương khi có thay đổi về trình độ đào tạo

Không thực hiện 2 lần liên tiếp nâng lương trước thời hạn

Không thực hiện 2 lần liên tiếp nâng lương trước thời hạn

Hủy các quyết định Trưởng phòng VH-TT ký vượt quyền

Hủy các quyết định Trưởng phòng VH-TT ký vượt quyền

Cà Mau: Hủy các quyết định do trưởng phòng ký vượt quyền

Cà Mau: Hủy các quyết định do trưởng phòng ký vượt quyền

Hủy các quyết định của trưởng phòng 'vượt quyền' chủ tịch huyện

Hủy các quyết định của trưởng phòng 'vượt quyền' chủ tịch huyện

Cà Mau: Hủy các quyết định do Trưởng phòng VH-TT huyện ký sai thẩm quyền

Cà Mau: Hủy các quyết định do Trưởng phòng VH-TT huyện ký sai thẩm quyền

Chỗ dựa tin cậy của người lao động

Chỗ dựa tin cậy của người lao động

LĐLĐ TP Hà Nội tổng kết hoạt động công đoàn các trường đại học, cao đẳng

LĐLĐ TP Hà Nội tổng kết hoạt động công đoàn các trường đại học, cao đẳng

Đối xử thiếu công bằng với nhân viên bị xử lý kỷ luật

Đối xử thiếu công bằng với nhân viên bị xử lý kỷ luật

Phong trào 'Bàn tay vàng': Làm lợi và tiết kiệm gần 9 tỉ đồng

Phong trào 'Bàn tay vàng': Làm lợi và tiết kiệm gần 9 tỉ đồng

Trưởng phòng 'vượt quyền' chi sai hơn 119 triệu đồng

Trưởng phòng 'vượt quyền' chi sai hơn 119 triệu đồng

Thu hồi 119 triệu đồng chi sai quy định

Thu hồi 119 triệu đồng chi sai quy định

Chồng chéo và khập khiễng trong chuẩn giáo viên và Nghị định 56

Chồng chéo và khập khiễng trong chuẩn giáo viên và Nghị định 56

Trường hợp nào phải ký hợp đồng không xác định thời hạn

Trường hợp nào phải ký hợp đồng không xác định thời hạn

Vụ Trưởng phòng ở Cà Mau 'vượt quyền': Thêm nhiều quyết định kỳ lạ

Vụ Trưởng phòng ở Cà Mau 'vượt quyền': Thêm nhiều quyết định kỳ lạ

Nâng cao vị thế Công đoàn khối giáo dục - đào tạo

Nâng cao vị thế Công đoàn khối giáo dục - đào tạo

Kiểm tra, giám sát 309 cuộc về thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ

Quảng Nam: Hiệu trưởng để giáo viên vi phạm dạy thêm, học thêm sẽ bị xử lý

Quảng Nam: Hiệu trưởng để giáo viên vi phạm dạy thêm, học thêm sẽ bị xử lý

Đồng Nai: Công nhân Cty Mộc nghệ thuật sẽ trở lại làm việc bình thường

Đồng Nai: Công nhân Cty Mộc nghệ thuật sẽ trở lại làm việc bình thường

Phát huy vai trò của cán bộ nữ công trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ

Phát huy vai trò của cán bộ nữ công trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ

LĐLĐ tỉnh Lào Cai đối thoại với đoàn viên, lao động huyện Văn Bàn

LĐLĐ tỉnh Lào Cai đối thoại với đoàn viên, lao động huyện Văn Bàn

Bị kéo dài thời hạn nâng lương do có thái độ không tốt với khách hàng?

Bị kéo dài thời hạn nâng lương do có thái độ không tốt với khách hàng?

Chính sách thôi việc với người lao động thuộc diện tinh giản biên chế

Khoản đầu tư sinh lời

Kế toán trường học tham ô bằng nhiều khoản kê khống

Kế toán trường học tham ô bằng nhiều khoản kê khống

Quy định về sa thải người lao động

Quy định về sa thải người lao động

Mexico và Mỹ nghiên cứu đề xuất quy định xuất xứ ôtô trong NAFTA

Mexico và Mỹ nghiên cứu đề xuất quy định xuất xứ ôtô trong NAFTA

​Mexico và Mỹ nghiên cứu đề xuất về quy định xuất xứ ôtô trong NAFTA

​Mexico và Mỹ nghiên cứu đề xuất về quy định xuất xứ ôtô trong NAFTA