Cà Mau sẽ kiểm điểm Trưởng phòng Văn hóa 'vượt quyền' Chủ tịch

Cà Mau sẽ kiểm điểm Trưởng phòng Văn hóa 'vượt quyền' Chủ tịch

Vĩnh Long: Hàng chục cán bộ thiếu tiêu chuẩn vẫn được bổ nhiệm

Vĩnh Long: Hàng chục cán bộ thiếu tiêu chuẩn vẫn được bổ nhiệm

Chuyển xếp lương khi có thay đổi về trình độ đào tạo

Chuyển xếp lương khi có thay đổi về trình độ đào tạo

Không thực hiện 2 lần liên tiếp nâng lương trước thời hạn

Không thực hiện 2 lần liên tiếp nâng lương trước thời hạn

Hủy các quyết định Trưởng phòng VH-TT ký vượt quyền

Hủy các quyết định Trưởng phòng VH-TT ký vượt quyền

Cà Mau: Hủy các quyết định do trưởng phòng ký vượt quyền

Cà Mau: Hủy các quyết định do trưởng phòng ký vượt quyền

Cà Mau: Hủy các quyết định do Trưởng phòng VH-TT huyện ký sai thẩm quyền

Cà Mau: Hủy các quyết định do Trưởng phòng VH-TT huyện ký sai thẩm quyền

Chỗ dựa tin cậy của người lao động

Chỗ dựa tin cậy của người lao động

LĐLĐ TP Hà Nội tổng kết hoạt động công đoàn các trường đại học, cao đẳng

LĐLĐ TP Hà Nội tổng kết hoạt động công đoàn các trường đại học, cao đẳng

Đối xử thiếu công bằng với nhân viên bị xử lý kỷ luật

Đối xử thiếu công bằng với nhân viên bị xử lý kỷ luật

Phong trào 'Bàn tay vàng': Làm lợi và tiết kiệm gần 9 tỉ đồng

Phong trào 'Bàn tay vàng': Làm lợi và tiết kiệm gần 9 tỉ đồng

Trưởng phòng 'vượt quyền' chi sai hơn 119 triệu đồng

Trưởng phòng 'vượt quyền' chi sai hơn 119 triệu đồng

Thu hồi 119 triệu đồng chi sai quy định

Thu hồi 119 triệu đồng chi sai quy định