Dự kiến việc nâng lương thường xuyên của giáo viên sẽ có nhiều thay đổi

Dự kiến việc nâng lương thường xuyên của giáo viên sẽ có nhiều thay đổi

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dư luận xã hội về nội dung Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 08/2013/TT-BNV.
Tốt nghiệp loại giỏi được thăng cấp bậc hàm trước hạn

Tốt nghiệp loại giỏi được thăng cấp bậc hàm trước hạn

Điều kiện nâng lương trước thời hạn đối với giáo viên

Điều kiện nâng lương trước thời hạn đối với giáo viên

Xếp lương khi chuyển ngạch cán sự mới

Xếp lương khi chuyển ngạch cán sự mới

Được xét nâng lương

Được xét nâng lương

NÓNG: Đề xuất mới về nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức

NÓNG: Đề xuất mới về nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức

Sẽ có nhiều thay đổi về việc nâng lương cán bộ, công chức

Sẽ có nhiều thay đổi về việc nâng lương cán bộ, công chức

Giáo viên bị kỷ luật cảnh cáo thì sẽ bị kéo dài thời gian nâng lương bao lâu?

Giáo viên bị kỷ luật cảnh cáo thì sẽ bị kéo dài thời gian nâng lương bao lâu?

Đề xuất mới về nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức

Đề xuất mới về nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức

Đề xuất mới về nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức

Đề xuất mới về nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức

Đề xuất thay đổi nhiều quy định về nâng lương công chức, viên chức

Đề xuất thay đổi nhiều quy định về nâng lương công chức, viên chức

Đề xuất bổ sung điều kiện được nâng bậc lương trước thời hạn với cán bộ, công chức

Đề xuất bổ sung điều kiện được nâng bậc lương trước thời hạn với cán bộ, công chức

PYN Elite: VN-Index có thể đạt 1.500 điểm vào cuối năm

PYN Elite: VN-Index có thể đạt 1.500 điểm vào cuối năm

Cách tính thời gian nâng lương sau khi trúng tuyển viên chức

Cách tính thời gian nâng lương sau khi trúng tuyển viên chức

Điều kiện tăng lương trước hạn với cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2021

Điều kiện tăng lương trước hạn với cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2021

Điều kiện giáo viên được nâng lương trước hạn

Điều kiện giáo viên được nâng lương trước hạn

Nâng bậc triển vọng tín nhiệm quốc gia: 'Chất xúc tác' gia tăng thu hút đầu tư nước ngoài

Nâng bậc triển vọng tín nhiệm quốc gia: 'Chất xúc tác' gia tăng thu hút đầu tư nước ngoài

15 ngân hàng được Moody's nâng bậc xếp hạng tín nhiệm

15 ngân hàng được Moody's nâng bậc xếp hạng tín nhiệm

15 ngân hàng Việt Nam được Moody's nâng triển vọng tín nhiệm

15 ngân hàng Việt Nam được Moody's nâng triển vọng tín nhiệm

PC Quảng Ngãi tổ chức thi bảo vệ ý tưởng sáng tạo trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực

PC Quảng Ngãi tổ chức thi bảo vệ ý tưởng sáng tạo trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực

Thời gian nâng lương đối với giáo viên được tuyển dụng đặc cách

Thời gian nâng lương đối với giáo viên được tuyển dụng đặc cách

Nhiều sai phạm về tài chính tại Trung tâm Y tế huyện Kế Sách

Nhiều sai phạm về tài chính tại Trung tâm Y tế huyện Kế Sách

Thời gian nghỉ thai sản có được tính để xét nâng lương?

Thời gian nghỉ thai sản có được tính để xét nâng lương?

Từ 20-3, giáo viên dạy lâu năm chỉ hưởng lương bằng giáo viên mới?

Từ 20-3, giáo viên dạy lâu năm chỉ hưởng lương bằng giáo viên mới?

Mổ xẻ cách chuyển hạng xếp lương giáo viên tiểu học hạng IV cũ qua hạng III mới

Mổ xẻ cách chuyển hạng xếp lương giáo viên tiểu học hạng IV cũ qua hạng III mới

Sau khi bị từ chối, Sở Giáo dục Cần Thơ tiếp tục đề nghị nâng lương trước hạn cho nữ giám đốc

Sau khi bị từ chối, Sở Giáo dục Cần Thơ tiếp tục đề nghị nâng lương trước hạn cho nữ giám đốc

Điều kiện tăng lương trước hạn cho cán bộ, công chức, viên chức

Điều kiện tăng lương trước hạn cho cán bộ, công chức, viên chức

Điều kiện nâng lương trước hạn đối với công chức thuế

Điều kiện nâng lương trước hạn đối với công chức thuế

Điều kiện tăng lương trước hạn với cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2021

Điều kiện tăng lương trước hạn với cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2021

Điều kiện tăng lương trước hạn năm 2021 với cán bộ, công chức, viên chức

Điều kiện tăng lương trước hạn năm 2021 với cán bộ, công chức, viên chức

Giám đốc Sở GD-ĐT Cần Thơ không được nâng lương trước hạn

Giám đốc Sở GD-ĐT Cần Thơ không được nâng lương trước hạn

Không nâng lương trước hạn cho giám đốc Sở Giáo dục Cần Thơ

Không nâng lương trước hạn cho giám đốc Sở Giáo dục Cần Thơ

Công chức bị kỷ luật tính thời gian nâng lương thế nào?

Công chức bị kỷ luật tính thời gian nâng lương thế nào?

4.500 lao động hưởng lợi từ thỏa thuận hợp tác

4.500 lao động hưởng lợi từ thỏa thuận hợp tác

Lo hiệu trưởng lạm quyền?

Lo hiệu trưởng lạm quyền?

Trường THPT công lập đầu tiên được tự chủ biên chế

Trường THPT công lập đầu tiên được tự chủ biên chế

Hà Nội: Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa được tự chủ về tổ chức bộ máy và biên chế

Hà Nội: Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa được tự chủ về tổ chức bộ máy và biên chế

Giáo viên có bằng Thạc sĩ có được nâng bậc lương không?

Giáo viên có bằng Thạc sĩ có được nâng bậc lương không?

Hà Nội: Trường THPT công lập đầu tiên được tự chủ về tổ chức bộ máy và biên chế

Hà Nội: Trường THPT công lập đầu tiên được tự chủ về tổ chức bộ máy và biên chế

Chương trình GD thông minh - những hiệu quả kỳ diệu!

Chương trình GD thông minh - những hiệu quả kỳ diệu!

Năm 2020, hơn 330 đảng viên TP.HCM bị kỷ luật

Năm 2020, hơn 330 đảng viên TP.HCM bị kỷ luật

Cách tính thời gian nâng lương sau khi trúng tuyển viên chức

Cách tính thời gian nâng lương sau khi trúng tuyển viên chức

Doanh nghiệp phải lập sổ quản lý lao động

Doanh nghiệp phải lập sổ quản lý lao động

Nâng lương trước thời hạn với các trường hợp xếp lương chuyên viên cao cấp

Nâng lương trước thời hạn với các trường hợp xếp lương chuyên viên cao cấp

Triển khai nhiệm vụ công tác đào tạo nghề năm 2021

Triển khai nhiệm vụ công tác đào tạo nghề năm 2021