Những người thầy

Những người thầy

Học sinh miền núi gian nan... vượt lũ đến trường

Học sinh miền núi gian nan... vượt lũ đến trường

Ưu tiên cho quốc sách

Ưu tiên cho quốc sách

Niềm vui nhỏ của ngày khai trường

Niềm vui nhỏ của ngày khai trường

Học sinh vùng cao Nậm Sỏ băng rừng, lội suối tới trường

Học sinh vùng cao Nậm Sỏ băng rừng, lội suối tới trường

Xúc động clip thầy giáo vùng cao cõng bàn ghế vượt suối chuẩn bị ngày tựu trường

Xúc động clip thầy giáo vùng cao cõng bàn ghế vượt suối chuẩn bị ngày tựu trường

Thầy giáo cõng bàn ghế qua suối chảy xiết chuẩn bị cho năm học mới

Thầy giáo cõng bàn ghế qua suối chảy xiết chuẩn bị cho năm học mới

Thầy giáo cõng bàn qua suối chuẩn bị cho năm học mới

Thầy giáo cõng bàn qua suối chuẩn bị cho năm học mới

Xúc động thầy giáo cõng bàn ghế vượt qua suối chuẩn bị cho năm học mới

Xúc động thầy giáo cõng bàn ghế vượt qua suối chuẩn bị cho năm học mới