Chuyện 'an cư, lạc nghiệp' ở các khu tái định cư và khu giãn dân

Chuyện 'an cư, lạc nghiệp' ở các khu tái định cư và khu giãn dân

Các khu tái định cư hay khu giãn dân được hình thành ở nhiều địa phương trong tỉnh. Có những khu tái định...