Chồng rạch mặt, hủy hoại nhan sắc vợ: Vợ có người mới?

Chồng rạch mặt, hủy hoại nhan sắc vợ: Vợ có người mới?

Lạng Sơn: Cầm dao rạch mặt vợ trước ngày ly hôn

Lạng Sơn: Cầm dao rạch mặt vợ trước ngày ly hôn

Đòi ly hôn, một phụ nữ ở Lạng Sơn bị chồng chém ngang mặt

Đòi ly hôn, một phụ nữ ở Lạng Sơn bị chồng chém ngang mặt

Ghê sợ nguyên nhân khiến chồng cầm dao đâm vào mặt vợ

Ghê sợ nguyên nhân khiến chồng cầm dao đâm vào mặt vợ

Điều tra vụ chồng dùng dao đâm vào mặt vợ vì sắp ly hôn

Điều tra vụ chồng dùng dao đâm vào mặt vợ vì sắp ly hôn

Nghi vấn chồng rạch mặt vợ trước khi ly hôn

Nghi vấn chồng rạch mặt vợ trước khi ly hôn

Sắp ly hôn, chồng dùng dao cắt mặt vợ giữa đường

Sắp ly hôn, chồng dùng dao cắt mặt vợ giữa đường

Lạng Sơn: Truy bắt gã chồng đang tâm dùng dao cứa cổ vợ giữa đường

Lạng Sơn: Truy bắt gã chồng đang tâm dùng dao cứa cổ vợ giữa đường

Lạng Sơn: Chồng dùng dao cắt cổ vợ giữa đường

Lạng Sơn: Chồng dùng dao cắt cổ vợ giữa đường