Mexico: 11.000 người sơ tán khẩn cấp vì bị đe dọa đánh bom

Mexico: 11.000 người sơ tán khẩn cấp vì bị đe dọa đánh bom

Gầm 11.000 người đã được sơ tán khỏi các văn phòng của ngân hàng Tây Ban Nha BBVA tại thủ đô Mexico City...