Chợ bất động sản online ngày càng sôi động

Chợ bất động sản online ngày càng sôi động

Nền tảng tuyển dụng JobHop được rót 710.000 USD từ 2 nhà đầu tư ngoại

Nền tảng tuyển dụng JobHop được rót 710.000 USD từ 2 nhà đầu tư ngoại

Vốn ngoại đổ mạnh vào startup cung cấp thông tin bất động sản

Vốn ngoại đổ mạnh vào startup cung cấp thông tin bất động sản

Lý do nào khiến quỹ ngoại chọn đầu tư vào start-up bất động sản Việt

Lý do nào khiến quỹ ngoại chọn đầu tư vào start-up bất động sản Việt

Start-up bất động sản đã gọi vốn thành công từ các quỹ đầu tư như thế nào?

Start-up bất động sản đã gọi vốn thành công từ các quỹ đầu tư như thế nào?

Start-up bất động sản Việt thu hút quỹ đầu tư ngoại

Start-up bất động sản Việt thu hút quỹ đầu tư ngoại

START-UP bất động sản đã gọi vốn thành công từ các quỹ đầu tư như thế nào?

START-UP bất động sản đã gọi vốn thành công từ các quỹ đầu tư như thế nào?

Trang tin bất động sản gọi vốn khủng từ 3 quỹ đầu tư của Hàn, Nhật

Trang tin bất động sản gọi vốn khủng từ 3 quỹ đầu tư của Hàn, Nhật

3 quỹ ngoại đầu tư vào startup bất động sản Việt Nam

3 quỹ ngoại đầu tư vào startup bất động sản Việt Nam

Được rót vốn lần hai từ 3 quỹ ngoại, Homedy tham vọng tấn công thị trường Đông Nam Á

Được rót vốn lần hai từ 3 quỹ ngoại, Homedy tham vọng tấn công thị trường Đông Nam Á